Charta Budó – Budó Kenšó – 武道憲章

Japonsko, Překlady z jiných webů Add comments

Na webu japonského Nippon Budókanu 日本武道館 (sportovně kulturní hala v Tokiu, původně postavená pro soutěž džúdó na OH 1964, každoročně se v ní konají mistrovství Japonska v džúdó, kendó, džúkendó, naginata atd. )  jsem zaznamenal odkaz na text Charty Budó (Budó Kenšó 武道憲章), který pojednává o podstatě budó a jeho základních principech. Charta (prohlášení zásad) byla ustanovena dne 23.dubna 1987 některými společenství japonských praktikantů bojových umění sdružených pod Japonskou Asociací Budó (Nippon Budó Kjógikai). Členy Japonská Asociace Budó jsou velké japonské organizace džúdistů, kendistů, kjúdistů, sumistů, karatistů, aikidistů, džúkendistů, naginatistů, příznivců Šóridži kempó a nadace Nippon Budókan. Na stejném webu jsem objevil i další deklarace, které Japonská Asociace Budó vydala – Charta Budó pro mládež a Filozofie Budó.

Zde je odkaz na anglický překlad Charta Budó z webu Nippon Budókanu:
http://www.nipponbudokan.or.jp/shinkoujigyou/budochater.html

Na webu plzeňských aikidistů jsem objevil český překlad Charty Budó:
http://www.adp-i.cz/cteni/budo_kensho.html

Mírně upravený text překladu Charty Budó je níže, překlady Charty Budó pro mládež  a Filozofie Budó jsou naše.

————————————————————————————————————————————————————————

Charta Budó - Budó Kenšó – 武道憲章

Budó, japonské cesty boje, mají svůj původ ve staletí starém bojovém duchu Japonska. Skrze staletí historických a společenských změn se tyto formy tradiční kultury vyvinuly z technik boje (džucu) do cest a způsobů rozvoje sebe sama (dó).

Při hledání dokonalé jednoty mysli a technik bylo budó zdokonaleno a kultivováno ve způsoby fyzického tréninku a duševního rozvoje. Studium budó podporuje zdvořilé chování, posouvá technickou dovednost, posiluje tělo a zdokonaluje mysl. Moderní Japonci zdědili tradiční hodnoty skrze budó, které nepřestává hrát významnou roli při formování japonské osobnosti, slouží jako zdroj nezměrné energie a omlazení. Takto budó přilákalo silný mezinárodní zájem a studuje se po celém světě.
Nedávný trend zaslepení pouhou technickou dovedností, smíšený s přehnaným zájmem o vítězství, je vážnou hrozbou pro podstatu budó. Aby se zamezilo jakémukoli možnému zkreslení, praktikanti budó musí neustále pokračovat v sebezkoušení a úsilí o zdokonalení a uchování této tradiční kultury.

S touto nadějí jsme my, členské organizace Japonské Asociace Budó, sestavily Chartu Budó, abychom vyzdvihly základní principy budó.

ČLÁNEK 1: Předmět Budó
Skrze fyzický a duševní trénink japonských bojových cest, cvičenci budó usilují o budování svého charakteru, zlepšení úsudku a o to, stát se ukázněnými jedinci, schopnými přispět společnosti v obecném smyslu.

ČLÁNEK 2: KEIKÓ (Trénink)
Při tréninku budó musí cvičenci vždy jednat s respektem a ohleduplností, držet se předepsaných zásad umění a odolávat pokušení usilovat o pouhou technickou dovednost na úkor úsilí o dokonalou jednotu mysli, těla a techniky.

ČLÁNEK 3: ŠIAJ (Soutěž)
Ať už se soutěží v zápase nebo v předepsaných formách (kata), cvičenci musí ukazovat navenek ducha budó. Musí ze sebe vydat to nejlepší, vyhrávat se skromností, přijímat porážku s taktem, a neustále ukazovat sebekázeň.

ČLÁNEK 4: DÓDŽÓ (Místo cvičení)
Dódžó je místo určené k tréninku mysli a těla. V dódžó musí cvičenci budó udržovat disciplínu a předepsané chování a respekt. Dódžó by mělo být tiché, čisté, bezpečné a obřadné prostředí.

ČLÁNEK 5: VÝUKA
Učitelé budó by vždy měli podporovat ostatní, aby také usilovali o své zlepšování a pilně trénovali svou mysl a tělo, zatímco pokračují v prohlubování svého porozumění technickým principům budó. Učitelé by neměli připustit, aby se soustředění přeneslo na vítězství nebo prohru v soutěži nebo na pouhou technickou schopnost. Především však mají učitelé odpovědnost dávat příklad svým chováním a jednáním.

ČLÁNEK 6: ŠÍŘENÍ BUDÓ
Lidé, kteří propagují budó, si musí udržovat otevřenou mysl a mezinárodní nadhled, neboť udržují tradiční hodnoty. Měli by se snažit přispět k výzkumu a výuce a co nejvíce se zasadit o pokrok a pomoc budó každý den.

Členské organizace Japonské Asociace Budó

Zen Nihon Džúdó Renmei (Celojaponská federace džúdó)
Zen Nippon Kendó Renmei (Celojaponská federace kendó)
Zen Nihon Kjúdó Renmei (Celojaponská federace kjúdó)
Nihon Sumó Renmei (Japonská sumó federace)
Zen Nihon Karatedó Renmei (Celojaponská federace karatedó)
Aikikai (Nadace Aikikai)
Šorindži Kempo Renmei (Federace Šórindži Kempo)
Zen Nihon Naginata Renmei (Celojaponská federaci naginaty)
Zen Nihon Džúkendó Renmei (Celojaponská federace džúkendó)
Nippon Budókan (Nadace Nippon Budókanu)

Bylo ustanoveno 23. dubna 1987  Japonskou Asociací Budó
(Nippon Budó Kjógikai)

————————————————————————————————————————————————————————

Dne 16. září 2004 též Japonská Asociace Budó ustanovila Chartu Budó pro mládež (anglická verze):
http://www.nipponbudokan.or.jp/shinkoujigyou/kodomo_eng.html

Charta Budó pro mládež – Kodomo Budō Kenšō – こども武道憲章

Budó, bojové cesty Japonska, jsou formy tradiční kultury, která drží v úctě tradičního bojového ducha děděného od starověku. Prostřednictvím praxe budó se student učí správné chování, zjemňuje své technické dovednosti a rozvíjí mysl a tělo, aby se stal cnostným člověkem.

Student Budó se nejen soustředuje na menší cíle technické dovednosti nebo vyhrávaní závodů, ale snaží se pochopit skutečné ideály Budó a opatrovat jeho tradice.

Následující články uvedené v „Chartě Budó pro mládež“ musí být přijaty mladými cvičenci, aby mohli těžit z jejich studia a ocenit ideály Budó.

(Cíl)
Článek 1
Se silným smyslem pro spravedlnost, s odvahou, ohleduplností k druhým a zdravými těly a myšlením dosažených prostřednictvím tréninku v technikách Budó, budeme usilovat stát se lidmi užitečnými pro společnost.

(Keikó – Cvičení)
Článek 2
Při tréninku Budó, budeme dodržovat tradiční formy etikety a poučení od našich učitelů. Budeme cvičit základní techniky, tak přesně, jak je to možné, snažit se naučit nejen techniky, ale také usilovat o zocelení našich těl a myšlení svými nejlepšími schopnostmi.

(Šiaj – Soutěž)
Článek 3
V soutěžních zápasech (šiaj) a ukázkách boje (embu) se budeme snažit prokázat dovednosti, které jsme získali v průběhu tréninku. Uděláme tak s vážným a důstojným postojem, aniž bychom se stali posedlými výhrou nebo prohrou.

(Dódžó – Místo cvičení)
Článek 4
Dodžó je místem, kde se učíme naše dovednosti a rozvíjíme sílu v těle a mysli. Musíme dodržovat pravidla, chovat se slušně, a udržet dojo čisté a bezpečné.

(Kamarádství)
Článek 5
Musíme si vážit přátelství, která vytváříme v dódžó a spolupracovat a podporovat se navzájem. Pojďme se radovat z našeho společného tréninku a snažít se spřátelit s ostatními kolem nás.

Členské organizace Japonské Asociace Budó

Zen Nihon Džúdó Renmei (Celojaponská federace džúdó)
Zen Nippon Kendó Renmei (Celojaponská federace kendó)
Zen Nihon Kjúdó Renmei (Celojaponská federace kjúdó)
Nihon Sumó Renmei (Japonská sumó federace)
Zen Nihon Karatedó Renmei (Celojaponská federace karatedó)
Aikikai (Nadace Aikikai)
Šorindži Kempo Renmei (Federace Šórindži Kempo)
Zen Nihon Naginata Renmei (Celojaponská federaci naginaty)
Zen Nihon Džúkendó Renmei (Celojaponská federace džúkendó)
Nippon Budókan (Nadace Nippon Budókanu)

Bylo ustanoveno 16.září 2004  Japonskou Asociací Budó
(Nippon Budó Kjógikai)

————————————————————————————————————————————————————————

Dne 10.října 2008 též Japonská Asociace Budó deklarovala Filozofii Budó (anglická verze):
http://www.nipponbudokan.or.jp/shinkoujigyou/rinen_eng.html

Filozofie Budó – Budó no rinen – 武道の理念

Budó, japonské cesty boje, mají svůj původ v tradicích bušidó – cesty bojovníka. Budó je starobylá forma tělesné kultury skládající se z džúdó, kendó, kjúdó, sumó, karatedó, aikidó, šórindži kempo, naginatadó a džúkendó. Cvičenci studují dovednosti a zároveň usilují o sjednocení mysli, techniky a těla, rozvíjejí jeho nebo její charakter, posílují jejich smysl pro morálku a kultivují uctivé a zdvořilé vystupování. Vytrvale cvičí, aby tyto obdivuhodné vlastnosti se staly nedílnou součástí charakteru cvičence. Budó umění slouží jako způsob ke sebezdokonalování. Toto zvýšení lidského ducha přispěje ke společenské prosperitě a harmonii, a nakonec prospěchu lidí ve světě.

Členské organizace Japonské Asociace Budó

Zen Nihon Džúdó Renmei (Celojaponská federace džúdó)
Zen Nippon Kendó Renmei (Celojaponská federace kendó)
Zen Nihon Kjúdó Renmei (Celojaponská federace kjúdó)
Nihon Sumó Renmei (Japonská sumó federace)
Zen Nihon Karatedó Renmei (Celojaponská federace karatedó)
Aikikai (Nadace Aikikai)
Šorindži Kempo Renmei (Federace Šórindži Kempo)
Zen Nihon Naginata Renmei (Celojaponská federaci naginaty)
Zen Nihon Džúkendó Renmei (Celojaponská federace džúkendó)
Nippon Budókan (Nadace Nippon Budókanu)

Bylo ustanoveno 10. října 2008  Japonskou Asociací Budó
(Nippon Budó Kjógikai)

Comments are closed.