Kokki Dojo z.s. je zapsaný spolek, kde se zabýváme studiem a výukou japonského bojového umění Iaidó. Věnujeme se cvičení škol Zen Nihon Kendo Renmei Iai (Seitei Iai) a Musó Shinden ryu. Někteří ze členů našeho dódžó se věnují též cvičení kendó.

Vysvětlení výrazu Kokki dojo ( v kanji psáno 克己道場 ):

Kokki – zkrácený tvar pro 己に Onore ni Katsuvítězství nad sebou samým

道場 dojomísto cesty

Koncept Onore ni Katsu neboli vítězství nad svým egem, je vlastně základním důvodem pro studium bojových umění a pro samotnou existenci mnoha podob systémů boje, které se v dnešní době a v dnešní společnosti mohou zdát zastaralé či docela nepotřebné.

Vezměme na příklad Iaidó, kterým se zabýváme v našem dojo. Můžeme jen souhlasit, že umění boje s japonským mečem v dnešní době asi těžko jen tak někdo upotřebí, ale zdravé tělo a ukázněnou mysl – průvodní to znaky cvičení Iaidó – ty zajisté užije kdekdo.

Jak se ale dá porazit to ego a proč to vlastně dělat? Cvičením Iaidó se člověk stává silnějším nejen ve svých svalech či reakcích, ale hlavně posiluje a rozvíjí své vnitřní rezervy. Tyto nahromaděné síly však dnešní bojovníci nepoužívají k faktickému boji se svými protivníky, ale snaží se očistit svého ducha od klamných představ či od touhy po iluzích tohoto světa. Bojovník pak neztrácí čas či energii tím, že by ve svém životě směřoval jinou cestou, než cestou pravdy, která se mu vyjeví taková jaká je, nezastřená postojem egu tak vlastním – „JÁ si myslím“ či „JÁ bych chtěl“.

Naším cílem tedy není učit se šermu, proto abychom se bránili fyzickému ohrožení nás či našich bližních s mečem v ruce, ale ukáznit svou mysl natolik abychom měli možnost jednat v každodenním životě s co největším rozhledem a bez sobeckých motivů. Je známo, že pokud člověk využívá sílu jen pro osobní zisk či moc, hromadí tím jen počet svých tužeb a nepřátel. Na druhou stranu život oproštěný od egoismu a od touhy po osobním uspokojení, je život plný štěstí a přináší harmonii do celé společnosti.

Toto nás, členy Kokki dojo, vede k provádění tělesně i duševně náročných cvičení. Okamžitou odměnou je nám stav fyzické pohody a citlivější vnímání. Co se týče cesty před námi, je naším záměrem kráčet po ní s plným pochopením a uplatněním této myšlenky a tak poznávat svět v celé jeho úplnosti a prodchnout životy všech bytostí silou a trvalým štěstím.

Dveře do našeho dojo jsou otevřeny. Ti kteří chtějí své úsilí připojit k našemu a sledovat cestu meče, i ti kdo jsou jednoduše zvědaví, jsou kdykoli vítáni. Cvičit či se jen podívat, může přijít jakýkoliv seriozní zájemce – mládež, muži a ženy bez omezení věku, osoby s tělesným postižením.

Kde?

Cvíčíme v Sokole Boršov nad Vltavou:
Sokol Boršov nad Vltavou
373 82 České Budějovice
Boršov nad Vltavou-Poříčí 189

GPS: 48°55’32.185″N, 14°26’23.744″E
Odkaz na mapu: http://www.mapy.cz/s/7EED

Kdy?

úterý 19:30 – 21:30  – cvičení iaidó
neděle 19:30 – 21:30  – cvičení iaidó po domluvě

Roční poplatek za cvičení je 500 Kč a je to poplatek za členství v Sokole Boršov nad Vltavou, kde cvičíme.

Vedoucí osobou při cvičení v našem dódžó je Vladimír Hyndrák ( 5.dan ZNKR iaidó, 1.kjú kendó ), jehož učitelem je pan Kazuhiro Harada 原田 一廣 ( ZNKR: 8.dan iaidó kjóši, 7.dan kendó kjóši ) z Jamagaty v Japonsku.

Ještě stručné info pro případné zájemce o cvičení s námi:
Neděláme žádné ohlašované nábory nových členů. Přijít může kdokoli a kdykoli – i klidně v průběhu celého roku. Poplatek za roční cvičení je 500 Kč do Sokola Boršov (členství v Sokole), do našeho společenství či za výuku se neplatí nic. Poplatek není nutné uhradit hned, ale až po době, kdy se rozhodnete, že budete chtít cvičit. Sdružení funguje na bázi nevýdělečné aktivity – přínos pro nás není finanční, ale přínos je samotné cvičení a sdílení informací za účelem našeho zlepšování. V případě, že by jste chtěli přijít cvičit či jen podívat, tak napište nám prosím předem emailem.

Z počátku nově příchozí zájemce o cvičení s námi potřebuje jen chrániče na kolena (standardní jako na házenou či volejbal) a kraťasy/tepláky, tričko. Cvičíme naboso. Podstatná je chuť cvičit a učit se nové věci. Ostatní nejnutnější vybavení pro začátek (dřevěný meč s plastovou pochvou a pás) jsme schopni zapůjčit na nějakou přechodnou dobu.

U nás výuka začíná nejdříve vysvětlením reihó (etiketa – chování, manipulace s mečem, oblékání) a základními technikami – nošení mečů za pasem, držení meče, tasení, seku, sedání, přesouvání v kleče, chůze, otáčení, čiburi, zasunutí meče zpět. Vše se pak zdokonaluje pomocí cvičení a pronikání do skutečností ZNKR Seitei iai kata. Po zvládnutí kata škol ZNKR Seitei iai na úroveň 1.kjú/1.dan pak navazuje studium školy Musó Šinden rjú. Průběžně je výuka prokládána cvičením technik iaidó ve dvojicích, dále techniky z kendó kata či kata základních technik s bokutó dle ZNKR. Též se lze občas setkat i s dalšími technikami z jiných škol japonského šermu či krátkým mečem kodači.

Historie Kokki dojó – 10 let
V roce 2018 si připomínáme výročí 10 let od založení Kokki dódžó, je tedy na místě připomenout historii a snad i trochu se poohlédnout zpět na dění a nějak je souhrnně zaznamenat. Jednotlivé příspěvky na tomto webu jsou vlastně samotnou kronikou dódžó.
Vznik i historie Kokki dódžó je provázán s oddílem iaidó Fudóšinkai v Českých Budějovicích. Zde se od podzimu roku 1993 cvičilo kendó a iaidó pod učiteli Miroslav Hotovec, Vladimír Hotovec, Fernando Magalhaes a později Vladimír Hyndrák, Vojtěch Štrejn a ještě později od roku 2005 do dubna 2007 Rjúčiró Akai. Několik stávajících členů Kokki dódžó začali cvičit iaidó či kendó ve Fudóšinkai, zdokonalovali se zde a podíleli se na jeho činnosti. Níže je několik fotografií či novinových článků, které zachycují různé momenty z života oddílu, ve kterých figurují pozdější členové Kokki dódžó.

Článek a fotka z Listů Českobudějovicka z roku 1996. Na fotce je V.Hyndrák při cvičení kendó kata v Japonsku.

1999 – fotky a článek o 6. Mistrovství Evropy v iaidó (European iaido championship) v Brightonu ve Velké Británii (na fotce V.Hotovec, R.Lanc, V.Hyndrák) zdroj časopis Budo Journal

Olšina rok 2006 - Akai, Hyndrak, Lexa

Foto z cvičení na Olšině z roku 2006 – Ryuchiro Akai, Vladimír Hyndrák, Karel Hyndrák, Silvestr Prajer, Jan Lexa

Po odjezdu Rjúčiro Akaie zpět do Japonska koncem roku 2007 se několik stávajících členů Fudóšinkai ( Hyndrák Karel, Kusevič Radek tehdy 2.dan iaidó, Martin Bohdal tehdy 2.dan iaidó ) rozhodlo si najít nové místo na cvičení a oddělit se. Povedlo se a tím místem se stala tělocvična ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích. Do Dukelské postupně začali chodit cvičit i další stávající či bývalí členové z Fudóšinkai ( manželé Lexovi, Venca Čaloun, Jan John a další). V průběhu února se přidává i Vladimír Hyndrák (tehdy 4.dan iaidó), který již nebyl členem Fudóšinkai a dění sledoval z povzdálí. Nově seskupení jedinci a okolnosti stály za rozhodnutím založit nové občanské sdružení a podat si přihlášku do České federace kendó. Na setkání u V.Hyndráka doma vzniklo sdružení s názvem Kokki dojo ( 克己 – Kokki – zkrácený tvar pro 己に克つ Onore ni Katsuvítězství nad sebou samým, 道場 – dojo – místo cesty). Předsedou byl zvolen Radek Kusevič, místopředsedou Vladimír Hyndrák a pokladníkem Karel Hyndrák. Také byly odsouhlaseny stanovy sdružení. To bylo oficiálně zaregistrováno 8.3.2008 do Rejstříku na Ministerstvu vnitra a ještě v březnu se oddíl stal plnohodnotným členem České federace kendó díky doporučení garantů – zlínského Tenšin dódžó a Šinbukanu Vyškov a též podpoře od většiny stávajících oddílů federace.
Vlivem okolností se dospělo k přesvědčení se nadále věnovat studiu ZNKR Seitei iai a Musó šinden rjú. Vladimír Hyndrák, který měl nejvyšší stupeň (tehdy 4.dan iaidó, 1.kjú kendó) se stal vedoucí osobou při cvičeních iaidó. Měl za sebou několikaleté cvičení ZNKR Seitei iaidó pod Vladimírem Hotovcem. Nicméně v roce 1995 během ročního studijního pobytu v Japonsku ve městě Curuoka potkal učitele iaidó pana Saitóa (6.dan iaidó) a na střední škole pana Asó (7.dan kendó) – učitele kendó. Od pana Saitóa se učil ZNKR Seitei iaidó a Musó šinden rjú. Po svém návratu v roce 1996 pokračoval ve studiu iaidó a kendó na seminářích v ČR (u Victora Cooka, Vladimíra Hotovce, Rjúčiró Akaie, Radka Lance). Také se učil v Evropě na seminářích různých učitelů evropských a japonských (např. Išido Šizufumi). Jako reprezentant České Republiky několikráte se účastnil Mistrovství Evropy v iaidó. Během let se několikrát vrací do Japonska, kde cvičí s panem Saitóem a Asó.
Ostatní příchozí členové z Fudóšinkai mají zkušenosti s cvičením iaidó pod Vladimírem Hotovcem (3.dan iaidó), Rjúčiró Akaiem (4.dan iaidó – který několik let pobývat v Českých Budějovicích a zde cvičil iaidó, tankendó a vyučoval japonštinu), taktéž Victorem Cookem (7.dan iaidó) a Vojtěchem Štrejnem (3.dan iaidó, 2.dan kendó). Radek Kusevič a Martin Bohdal měli za sebou více než 10 let cvičení, zkušenost s reprezentováním na ME v iaidó a účastnili se zahraničních seminářů s různými učiteli.
Taková byla situace v době vzniku Kokki dódžó.

Níže je uveden výčet jednotlivých událostí v Kokki dódžó chronologicky po letech.

2008
– březen – vznik Kokki dódžó a přijetí za člena do České federace kendó
– duben – pořádání cvičení iaidó Jarní meč, vede V. Hyndrák
– srpen – cvičení na seminářích s panem Jamamotem (7.dan iaidó ) – výprava japonských učitelů z Kóganei v Praze, Hradci Králové
– září – cvičení na semináři s Victorem Cookem (7.dan iaidó) – K.Hyndrák složil 1.dan iaidó, Jan Lexa složil 1.kjú iaidó
– říjen – pořádání semináře iaidó Šúntó 08 a soutěž Kokki taikai 08 (kategorie mudan a šódan)

2009
– únor – pořádání semináře iaidó Šúntó 09 a zkoušky do 1.kjú
– květen – účast na semináři V. Cooka ve Slovenských Mošovcích – účast Bohdal, Březina, Kusevič – Kusevič a Bohdal skládají zkoušku na 3.dan iaidó
– květen – V. Hyndrák na krátkém pobytu v Japonsku se seznamuje s panem učitelem Kazuhirem Haradou (8.dan iaidó, 7.dan kendó) z Jamagaty a navštěvuje jeho cvičení iaidó a udržuje s ním písemný kontakt
– srpen – V. Hyndrák se účastní Riga taikai 2009 v Lotyšsku, kde několik dní cvičí iaidó s panem Haradou a prohlubuje s ním vazbu
– září – cvičení na semináři s Victorem Cookem (7.dan iaidó) – J.John složil 1.kjú iaidó, Březina složil 1.dan iaidó

2010
– únor – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó v Ostravě (pozvání Sakura dódžó) – účast Březina
– duben – V. Máša se účastní v Hradci Králové Nozomi Gašuku vedené Tomášem Kynclem (4.dan iaidó)
– květen – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Máša, Březina
– květen až červenec – V. Hyndrák tráví 3 měsíce v Japonsku, kde cvičí kendó s panem Asó a iaidó s panem Haradou, zve pana Haradu do ČR na návštěvu a výuku iaidó
– květen –  V. Hyndrák se účastní Fukušima taikai v Japonsku
– červen – účastníme se Kensei taikai v Praze ( 3. místo v soutěži týmů pro Kokki dódžó )
– červen – V. Hyndrák obdržel povolení učit Bokutó ni joru kihon kendó ho (základy kendó s bokutó) – účast na seminářích kendistů v Curuoce v Japonsku
– červenec – V. Hyndrák se účastní Jamagata-ken taikai v Japonsku
– červenec – V. Hyndrák se účastní Sakuranbó taikai v Japonsku
– září – účast v Praze na semináři s Victorem Cookem – V.Čaloun složil 1.kjú iaidó, V. Máša 2.kjú iaidó, J.John 1.dan iaidó
– listopad – účast na ME iaidó v Paříži – V. Hyndrák 3. místo v kategorii 4.dan, Březina složil 2.dan iaidó
– prosinec – účast na Šinbukan taikai v Praze – účast V.Hyndrák, K.Hyndrák, Březina, John, Máša, Čaloun
– prosinec – účast na Kensei seišin v Praze – V. Máša složil 1.kjú iaidó

2011
– leden – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó v Ostravě (pozvání Sakura dódžó)
– březen – účast na přednášce Viktora Ono Hasuhany o japonských mečích v Náprskově muzeu v Praze – účast Březina
– březen – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Máša
– březen – zapojili jsme se do akce Charitativní suburi na pomoc Japonsku po cunami (cvičení 1001 suburi a vybrání peněz od účastníků, ty byly předány České federaci kendó)
– duben – účast na Otevřeném Mistrovství Polska – účast V. Hyndrák
– červen – účastníme se Kensei taikai v Praze
– srpen – první návštěva pana Harady v Českých Budějovicích a v Praze, pořádáme s ním veliký 2 denní seminář iaidó, mimo to pan Harada vede několik cvičení v ČB
– říjen – úcast na ME iaidó v Andoře – účast Venca Máša, Kristína Poslušná a Honza John – Venca Máša, Kristína Poslušná skládají 1.dan iaidó, Honza John skládá 2.dan iaidó

členové Kokki dojo v roce 2011 na společné fotce s panem Haradou – Horní řada zleva: John, Čaloun, Březina, Beránek, Máša, Saitó (překladatelka a žačka pana Harady), Dolní řada zleva: Poslušná, Hyndrák K., pan učitel Harada, V. Hyndrák

2012
– leden – novým předsedou Kokki dódžó zvolen V. Hyndrák, R. Kusevič omezuje svoje cvičení iaidó
– duben – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Máša
– květen – ukázka iaidó na akci Japonské kulturní dny v Českých Budějovicích
– květen – účast na Otevřeném Mistrovství Polska – účast V. Máša
– květen – V. Máša a P. Březina začínají cvičit kendó
– červen – účast na Kensei taikai – vítězství v soutěži týmů – Poslušná, John, Máša
– červenec – účast na Mistrovství Britské federace kendó (BKA) v iaidó a džódó – účast Poslušná – vítězka svých kategoriií
– srpen – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Máša
– srpen – účast na kendó keikó s panem Takenakou v Praze – účast Březina
– září – účast na semináři kendó při Toru Giga cupu v Praze s učiteli Ozawa (8.dan) a Horiguči(7.dan) – účast Březina, Máša
– září – účast na semináři s Victorem Cookem ve Vyškově
– listopad – občasná cvičení kendó o víkendech vedou v ČB manželé Cílkovi z Prahy
– listopad – účast na ME v iaidó – účast Kristína Poslušná, Jan John – Poslušná skládá 2.dan iaidó
– listopad – účast na 20. výročí Tenshinkan dojo Varšava – účast V. Máša
– prosinec – účast na Šinbukan taikai a Kensi seišin v Praze – účast V. Hyndrák, K. Hyndrák, Březina, Máša, John, Čaloun

2013
– leden – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Máša
– únor – ukázka iaidó na akci Japonské kulturní dny v Českých Budějovicích
– únor – účast na semináři kendó v ČB s Lukášem Laibrtem (tehdy 3.dan kendó, Fudóšinkai ČB) – účast Máša, Březina
– únor – účast na semináři kendó Technica Cup 2013 – účast Březina
– květen – účast na semináři s Victorem Cookem na Slovensku – K. Hyndrák skládá 3.dan iaidó – účast Hyndrák K., Březina
– červenec – účast na Kensei taikai – účast Poslušná, John
– červenec – přesun dódžó z Dukelské do Sokola Boršov nad Vltavou
– září – účast ME v džódó v Linci v Rakousku – účast Poslušná
– září – účast na semináři s Victorem Cookem ve Vyškově – účast Hyndrák V., Pánek, Máša
– září – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Máša
– říjen – ukázka iaidó v Kredance v ČB (V.Hyndrák)
– říjen – účast na 1. Kendó keikókai v ČB vedený V.Hotovec, L.Laibrt – účast Březina
– říjen – účast na ME v iaidó v Montpellieér ve Francii – účast Poslušná, John – J.John skládá zkoušku na 3.dan iaidó

2014
– leden – účast na semináři s Takao Momijama 7. Dan renši v polské Poznani – účast V. Máša
– leden – ukázka iaidó na akci Japonské kulturní dny v Českých Budějovicích
– únor –  V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Máša, Pánek
– červen – účast na semináři s Išidó Šizufumi 8. dan iaidó ve Villingenu v Německu – účast V.Hyndrák – V. Hyndrák skládá zkoušku na 5.dan iaidó
– srpen – V. Hyndrák a Jan John jedou na kratší pobyt do Japonska, oba cvičí iaidó s panem Haradou
– srpen – účast na Gaššuku s panem Ogino (7.dan iaidó, 7.dan kendó) v Brtinici u Jihlavy – účast Poslušná, Máša
– září – K. Poslušná se oficiálně stěhuje do Velké Británie, reprezentuje na nadcházejících ME v iaidó a džódó Británii, při svých návštěvách ČR si přichází zacvičit do Kokki dódžó, účastní se některých akcí ČFK i v budoucnu
– září – účast na semináři s Victorem Cookem ve Vyškově
– říjen – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Máša, Pánek
– říjen – účast na ME v iaidó v Helsinkách ve Finsku – K. Poslušná skládá zkoušku na 3.dan, 3. místo v kategorii 2.dan

2015
– únor – V.Hyndrák přednáší o Budó na akci Japonské kulturní dny 2015 AKAI KIKU v ČB
– březen – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Pánek
– duben – pořádáme seminář iaidó v Dubném u Českých Budějovic, vede V. Hyndrák, cvičí se ZNKR Seitei iai a Musó šinden rjú
– duben – účast na Mistrovství Polska, V. máša skládá zkoušku na 3.dan iaidó
– červen – účast na Kensei taikai, účast V.Hyndrák, J.John, V.Máša, J.Adam. Tým kokki dódžó ve složení Adam, John, Máša vítězí v kategorii týmů
– září – účast na Šinbukan taikai, seminář s V. Cookem – účast V.Hyndrák, J.John, V.Máša, J.Adam, L. Pánek
– říjen – účast na semináři manželů Ziegelheimových ke kendó kata v Praze – účast Březina
– prosinec – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Praze (pozvání Jikishin) – účast Máša

2016
– únor – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Pánek, Máša
– duben – účast na Hanami Lehrgang v Brunšviku s německými učiteli – účast Březina, Adam – složení zkoušek Adam 1.dan iaidó, Březina 3.dan iaidó
– červenec – účast na Kensei taikai – účast Máša
– září – účast na semináři s Victorem Cookem a Šinbukan taikai v Praze – účast Adam, V. Hyndrák, John, Máša, Březina
– říjen – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Pánek, Máša
– listopad – utlumeno cvičení kendó v Kokki dódžó (nedostatek zájemců), cvičit kendó v Budějovicích je možné u Lukáše Laibrta (4.dan kendó) v oddíle Kusanagikai
– prosinec – účast na otevřeném tréninku reprezentace kendó v Č. Budějovicích (pořádá Kusanagikai) vedený J. Ziegelheimem (6.dan kendó) – účast Březina

2017
– únor – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Pánek, Máša
– únor – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Praze (pozvání Jikishin) – účast Máša
– březen – druhá návštěva pana Harady v Českých Budějovicích a v Praze, pořádáme s ním veliký 3 denní seminář iaidó, mimo to pan Harada vede několik cvičení v ČB (cca 14 cvičení během 14 dnů pobytu)
– červen – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Pánek, Máša
– srpen – V. Máša jede na 14denní návštěvu pana Harady v Jamagatě, cvičí s ním téměř každý den iaidó
– září – účast na semináři s Victorem Cookem a Šinbukan taikai v Praze – účast Adam, John, Máša, Březina – 3. místo v soutěži týmů
– říjen – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zubří (pozvání Libora Pánka) – účast Pánek, Máša
– listopad – účast na ME v iaidó v italském Turíně, účast Máša

členové Kokki dojo v roce 2017 – seminář pana Harady Horní řada zleva: Lýsek, Březina, John, Máša, Jarolín, Hotta (asistent pana Harady) Dolní řada zleva: Chris ..(žák pana Harady z Chile), pan učitel Harada, Hyndrák V., Čaloun, Adam, Pánek

2018 – 10.let od založení Kokki dojo
– leden – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Pánek, Máša
– březen – účast na Plzeňském poháru (seminář, zkoušky, taikai) – účast  Adam, Březina, Hyndrák, Jarolín, John, Máša – tým Kokki dojo vyhrává soutěž týmů
– duben – účast na Nozomi taikai (seminář, zkoušky, taikai týmů) – účast Adam, Hyndrák, Máša, Pánek – tým Kokki dojo 2.místo v soutěži týmů, Adam a Pánek složili na 2.dan
– květen – účast na Mezinárodní otevřené mistrovství Rakouska v iaidó 2018 (taikai jednotlivci) – účast Adam, Březina, John, Máša – Máša 1. místo ve 3.danech, ostatní 3. místo ve svých kategoriích
– červen – V. Hyndrák vede víkendový seminář iaidó ve Zlíně (pozvání Tenšin dódžó) – účast Pánek
– červen – účast na Kensei taikai v Praze – účast Máša, vyhrává kategorii 3.dan
– červenec – účast na semináři ZNKR Seitei iai s Norio Furuiči (8.dan iaidó) v Berlíně – účast Hyndrák, John, Máša – John a Máša skládají 4.dan iaidó
– srpen – V. Hyndrák vede jednodenní seminář iaidó ve Zlíně (pro Tenšin dódžó a Kokki dódžó – cvičí se MŠR Šóden) – účast Pánek, Máša, Hyndrák, Adam
– září – účast na Šinbukan taikai v Praze – účast Adam, Březina, Hyndrák, Máša, Pánek – Březina 3. místo ve 3. danech
– říjen – účast na cvičení s delegací japonských učitelů kendó v Praze – Březina
– říjen – účast na ME iaidó v polském Zawierce – účast Máša (kat.4.dan, týmy), Hyndrák (kat.5.dan, vedoucí reprezentace iaidó)
– listopad – V. Hyndrák vede dvoudenní seminář iaidó ve Zlíně – účast Pánek, Hyndrák
– prosinec – účast na Kensei iaidó seišin v Praze – účast Hyndrák, Máša

2019
– leden – účast na semináři iaidó s Andym Watsonem v Hradci Králové – účast Hyndrák a Máša
– leden – plánuje se srpnová návštěva pana Harady v Českých Budějovicích a seminář s ním
– březen – účast na Plzeňském poháru – účast Hyndrák, John, Březina
– duben – účast na Nozomi taikai v Hradci Králové – účast Hyndrák, Máša
– květen – účast na Poland open iaido taikai v Zawierce – účast Březina
– květen – účast na Austria open iaido taikai v Salcburku – účast Hyndrák, Máša (V.Máša umístění v soutěži jednotlivců)
– červen – Vláďa Hyndrák vedl seminář iaidó ve Zlíně – účast Hyndrák, Pánek
– červen – účast na semináři kendó Sacuki cup v Praze – účast Březina (Březina složil 1.kjú kendó)
– srpen – pořádáme dvoudenní seminář iaidó s panem Haradou v Českých Budějovicích (účast kolem 50 lidí), pan Harada strávil zde týden a vedl několik dalších cvičení

– září – účast na Šinbukan taikai v Praze – účast V.Hyndrák
– září – účast na Toru Giga cup v kendó – účast Březina
– listopad – účast na EIC 2019 v Aténách (Řecko) – účast V.Hyndrák
– listopad – V.Hyndrák vede seminář iaidó v Polsku – účast V.Hyndrák

2020
– leden – první společné cvičení členů Kokki dódžó v roce – účast Adam, Březina, Hyndrák, John, Jarolín, Máša
– leden – Vláďa Hyndrák vedl seminář iaidó ve Zlíně – účast Hyndrák
– únor – Vláďa Hyndrák a Venca Máša provedli přednášku o iaidó na Japonských dnech v Českých Budějovicích
– červenec – Vláďa Hyndrák vedl seminář iaidó ve Zlíně – účast Hyndrák
– září – Šinbukai taikai v Praze, Vláďa Hyndrák jako jeden z učitelů, zkoušejích i soudců na taikai