Kokki Dojo z.s. je zapsaný spolek, kde se zabýváme studiem a výukou japonského bojového umění Iaidó. Věnujeme se cvičení škol Zen Nihon Kendo Renmei Iai (Seitei Iai) a Musó Shinden ryu. Někteří ze členů našeho dódžó se věnují též cvičení kendó.

Vysvětlení výrazu Kokki dojo ( v kanji psáno 克己道場 ):

Kokki – zkrácený tvar pro 己に Onore ni Katsuvítězství nad sebou samým

道場 - dojomísto cesty

Koncept Onore ni Katsu neboli vítězství nad svým egem, je vlastně základním důvodem pro studium bojových umění a pro samotnou existenci mnoha podob systémů boje, které se v dnešní době a v dnešní společnosti mohou zdát zastaralé či docela nepotřebné.

Vezměme na příklad Iaidó, kterým se zabýváme v našem dojo. Můžeme jen souhlasit, že umění boje s japonským mečem v dnešní době asi těžko jen tak někdo upotřebí, ale zdravé tělo a ukázněnou mysl – průvodní to znaky cvičení Iaidó – ty zajisté užije kdekdo.

Jak se ale dá porazit to ego a proč to vlastně dělat? Cvičením Iaidó se člověk stává silnějším nejen ve svých svalech či reakcích, ale hlavně posiluje a rozvíjí své vnitřní rezervy. Tyto nahromaděné síly však dnešní bojovníci nepoužívají k faktickému boji se svými protivníky, ale snaží se očistit svého ducha od klamných představ či od touhy po iluzích tohoto světa. Bojovník pak neztrácí čas či energii tím, že by ve svém životě směřoval jinou cestou, než cestou pravdy, která se mu vyjeví taková jaká je, nezastřená postojem egu tak vlastním – „JÁ si myslím“ či „JÁ bych chtěl“.

Naším cílem tedy není učit se šermu, proto abychom se bránili fyzickému ohrožení nás či našich bližních s mečem v ruce, ale ukáznit svou mysl natolik abychom měli možnost jednat v každodenním životě s co největším rozhledem a bez sobeckých motivů. Je známo, že pokud člověk využívá sílu jen pro osobní zisk či moc, hromadí tím jen počet svých tužeb a nepřátel. Na druhou stranu život oproštěný od egoismu a od touhy po osobním uspokojení, je život plný štěstí a přináší harmonii do celé společnosti.

Toto nás, členy Kokki dojo, vede k provádění tělesně i duševně náročných cvičení. Okamžitou odměnou je nám stav fyzické pohody a citlivější vnímání. Co se týče cesty před námi, je naším záměrem kráčet po ní s plným pochopením a uplatněním této myšlenky a tak poznávat svět v celé jeho úplnosti a prodchnout životy všech bytostí silou a trvalým štěstím.

Dveře do našeho dojo jsou otevřeny. Ti kteří chtějí své úsilí připojit k našemu a sledovat cestu meče, i ti kdo jsou jednoduše zvědaví, jsou kdykoli vítáni. Cvičit či se jen podívat, může přijít jakýkoliv seriozní zájemce – mládež, muži a ženy bez omezení věku, osoby s tělesným postižením.

Kde?

Cvíčíme v Sokole Boršov nad Vltavou:
Sokol Boršov nad Vltavou
373 82 České Budějovice
Boršov nad Vltavou-Poříčí 189

GPS: 48°55’32.185″N, 14°26’23.744″E
Odkaz na mapu: http://www.mapy.cz/s/7EED

Kdy?

úterý 19:30 – 21:30  - cvičení iaidó
pátek 19:30 – 21:30  - cvičení iaidó po domluvě

sobota dopoledne – dle domluvy – cvičení iaidó

Roční poplatek za cvičení je 500 Kč a je to poplatek za členství v Sokole Boršov nad Vltavou, kde cvičíme.

Vedoucí osobou při cvičení v našem dódžó je Vladimír Hyndrák ( 5.dan ZNKR iaidó, 1.kjú kendó ), jehož učitelem je pan Kazuhiro Harada 原田 一廣 ( ZNKR: 8.dan iaidó kjóši, 7.dan kendó kjóši ) z Jamagaty v Japonsku.

členové Kokki dódžó s učitelem Vládi Hyndráka panem Haradou a paní Saitó

členové Kokki dódžó s učitelem Vládi Hyndráka panem Haradou a paní Saitó (žačka pana Harady, mluvící anglicky). Foto pochází ze cvičení s panem Haradou v roce 2011 v Českých Budějovicích

Zde je odkaz na web dódžó pana Harady v Japonsku: http://www.geocities.jp/nakayama_iaido/index.html

 Ještě stručné info pro případné zájemce o cvičení s námi:
Neděláme žádné ohlašované nábory nových členů. Přijít může kdokoli a kdykoli – i klidně v průběhu celého roku. Poplatek za roční cvičení je 500 Kč do Sokola Boršov (členství v Sokole), do našeho společenství či za výuku se neplatí nic. Poplatek není nutné uhradit hned, ale až po době, kdy se rozhodnete, že budete chtít cvičit. Sdružení funguje na bázi nevýdělečné aktivity – přínos pro nás není finanční, ale přínos je samotné cvičení a sdílení informací za účelem našeho zlepšování. V případě, že by jste chtěli přijít cvičit či jen podívat, tak napište nám prosím předem emailem.

Z počátku nově příchozí zájemce o cvičení s námi potřebuje jen chrániče na kolena (standardní jako na házenou či volejbal) a kraťasy/tepláky, tričko. Cvičíme naboso. Podstatná je chuť cvičit a učit se nové věci. Ostatní nejnutnější vybavení pro začátek (dřevěný meč s plastovou pochvou a pás) jsme schopni zapůjčit na nějakou přechodnou dobu.

U nás výuka začíná nejdříve vysvětlením reihó (etiketa – chování, manipulace s mečem, oblékání) a základními technikami – nošení mečů za pasem, držení meče, tasení, seku, sedání, přesouvání v kleče, chůze, otáčení, čiburi, zasunutí meče zpět. Vše se pak zdokonaluje pomocí cvičení a pronikání do skutečností ZNKR Seitei iai kata. Po zvládnutí kata škol ZNKR Seitei iai na úroveň 1.kjú/1.dan pak navazuje studium školy Musó Šinden rjú. Průběžně je výuka prokládána cvičením technik iaidó ve dvojicích, dále techniky z kendó kata či kata základních technik s bokutó dle ZNKR. Též se lze občas setkat i s dalšími technikami z jiných škol japonského šermu či krátkým mečem kodači.