Věnujeme se studiu a cvičení školy Zen Nihon Kendó Renmei Iai – tzv. Seitei (standartní) iai a staré školy Musó Shinden Ryů. Zen Nihon Kendo Renmei Iai (dále jen ZNKR Iai) obsahuje dvánáct technik, tzv. kata a škola Muso Shinden již čtyřicet tři kata. Větší nároky na studenta při cvičení staré školy (tzv. koryú) pak sami určují dobu, kdy je dobré začít se studiem staré školy a to většinou bývá po roce studia ZNKR Iai. Za tuto dobu by měl student (pokud pozorně studuje a dostatečně cvičí) získat dobrou představu o tom, co to prakticky iaidó je a jestli mu chce věnovat více svého času a energie. Mimo procvičování kata a základních technik pro kata, se při cvičení věnujeme i nácviku základních technik Kendó pro rozvoj lepšího vnímání vzdálenosti a správného načasování.

Iaidó (japonsky: 居合道), (čti jako iaidó – čtení jako jajdó, je nesprávná forma) je japonské bojové umění meče a jako takové je celé prostoupené kulturou lidí, kteří meč v japonsku nosili – samurajů. Nejvíce lidí asi nejprve zajímá právě ten meč a umění s ním zacházet, ale student iaidó se toho o samurajích dozví během času mnohem více, než jen to, jak dokázali bravurně porážet své protivníky. Nejde o to, že se naučí oblékat si správně tradiční japonské oblečení, nosit meč za pasem a zdravit úklonou, ale hlavně by se měl dozvědět o tom, jak se na meč a na jeho použití dívali samotní samurajové. Ti došli, během několika set let válek, nakonec ke stejnému poznatku jako každá rozumná skupina lidí a to, že meče jsou nejlepší, když se nepoužívají. Nicméně, kladli veliký důraz na hluboké studium cesty meče i v dobách míru (samozřejmě, že toto bylo jejich povinností vůči chlebodárci až do doby Meiji – 1868+), ale zaměřili svá studia i na zdánlivě vedlejší aspekty bojových umění a snažili se rozvíjet nejen jako válečníci, ale i jako lidé, kteří jsou prospěšní celé společnosti, ve které žijí. Právě tento přístup přetrval v japonských bojových uměních dodnes a my – studenti cesty meče, jsme velmi vděční za tato poučení navíc. Je naším přáním dalším tréninkem naplnit očekávání našich učitelů a získat sílu pro rozvoj společnosti, která meč již nepotřebuje.

K tomuto jako dovysvětlení se mi zdá vhodné též publikovat cíle cvičení kendó, tak jak byly představeny vrcholným představitelem Zen Nihon Kendó Renmei (Celojaponská federace kendó).

Cílem Kendó je

Formovat mysl a tělo,
zušlechťovat silného ducha
a správným a přesným cvičením
usilovat o zdokonalení se v umění kendó,
ctít lidskou laskavost a čest,
stýkat se s ostatními s upřímností a
vždy usilovat o zušlechtění sebe sama.
Takto bude člověk schopen
milovat svou zemi a společnost,
přispět k rozvoji kultury a
napomoci míru a štěstí mezi všemi lidmi

– Koncept a cíle Kendó, Celojaponská federace Kendó, 1975

Historický vývoj samurajů z hlediska bojových umění – pro představu co to vlastně je iaidó teoreticky, bude následovat …

Zatím pro zájemce posloužíme odkazem na termín iaidó z české wikipedie.

Dne 24.9.2011 jsme na náš web přidali malé pojednání Kurogane z filmu Ran – ideál samuraje, které trochu nastiňuje obsah japonských výrazů samuraj a bušidó.