První cvičení v roce 2020

Akce, iaidó Add comments

Minulou neděli proběhlo v Kokki dojo první cvičení iaidó v roce 2020. Cvičili jsme 60 minut iaidó waza v tichosti a plynule bez přestávky ( přibližně 75 waza). Toto je způsob našeho misogi a vstupu do dalšího roku. Přejeme všem přátelům úspěšný rok, zdraví a spokojenost v srdci.

First iaidó keikó in the year 2020 was held in last Sunday in Kokki dojo. We practised one hour iaidó waza in silence and fluent without break (about 75 wazas). This is the form of our misogi and entering the next year. We wish all friends a successful year, health and own heart’s content.

členové Kokki dódžó po společném prvním cvičení v roce 2020

Comments are closed.