Studium ZNKR Seitei iaidó

iaidó, ZNKR Seitei iai Add comments

Před časem jsem narazil na článek pana Kanedy Kazuhisa z časopisu Kendo World ( číslo 3.3 2006) s názvem Iaidó jako univerzitní předmět. Učitel Kaneda (nyní 8.dan, vyhrál 7krát Mistrovství Japonska) učil a možná stále učí iaidó na IBU (Mezinárodní Budó Univerzita) v Japonsku. Pro účastníky 4.ročníků vedl roční kurz iaidó, který obsahuje 30 lekcí/tréninků. Účastníci jsou ve větší míře studenti posledního ročníku se zaměřením na kendó, ale i několik málo zájemců z řad aikidó, naginaty, karate – celkem všech bývá kolem 35 ročně.

Pan Kaneda během prvního půlroku probírá historii a filozofii, iaidó etiketu, přístup k tréninku a cvičení techniky – jak správně držet meč, důležitost správné techniky, tenouči, hasudži, mecuke, maai, zanšin a používá k tomu systém ZNKR Seitei iaidó. V druhé polovině roku se zaměřuje na nukicuke a důležité koncepty džóhakjú, sajabanare a správné tenouči k vysvětlení mechanismu efektivního použití síly k řezání oblastí meče monouči. Pak porozumění důležitosti maai a zanšin s imaginárním protivníkem (kasóteki) a získat hlubší porozumění filozofie iaidó a na konci být schopen provést všechny kata plynule od začátku do konce.
Proč o tom všem píšu? V původním článku je uvedena osnova a cíle těchto lekcí. Čtenář mající zkušenosti se ZNKR Seitei iaidó jistě najde zajímavosti pro své studium tohoto systému. Mýma očima je tam spoustu zajímavých skutečností, které poodhalují souvislosti a jemné odlišnosti technik v kontextu situace v kata a též částečně i jejich přesah mimo cvičení v dódžó. Osnova pochází z roku 1999, kdy byl tento článek původně napsán pro Kendo Nippon a kdy ZNKR Seitei iaidó obsahovalo ještě 10 kata místo dnešních 12.

Zde je osnova v mém českém překladu z anglického překladu z časopisu Kendo World.

—————
Učební a tréninkový plán

Požadavky: keikógi nebo kendógi, hakama, obi, jmenovku (pozn. meče (mogitó) si mohou půjčit, k dispozici je jich 35 různých velikostí)

První polovina roku
Přednáška 1: O iaidó obecně
Historie, etiketa a metody sekání katanou

Přednáška 2: Nukicuke
Prostřednictvím Ippon-me (mae), obecné vysvětlení základů a jak zasáhnout protivníka před sebou

Přednáška 3: Kiricuke
Prostřednictvím Ippon-me, učení se nukicuke, kiricuke a základní iai postoj (iaigoši)

Přednáška 4: Čiburi
Prostřednictvím Nihon-me (uširo), cvičení psychického stavu a pohybu těla k zasáhnutí protivníka za zády

Přednáška 5: Zanšin
Prostřednictvím Nihon-me, vysvětlení důležitosti sajabiki

Přednáška 6: Nukiuči
V Sanbon-me (ukenagaši) cvičení správného tenouči k odchýlení útoku, pohyb těla, maai, kjó/džicu (slabost/síla) a řez šikmo dolů (kesa-giri)

Přednáška 7:
V Johon-me (cuka-ate), cvičení psychického stavu k zasažení protivníka vpředu a vzadu a technika udeření mečem obouruč

Přednáška 8:
V Gohon-me (kesagiri), cvičení kiriage (řez zespoda nahoru) použitím gjaku-kesa sek (obrácené kesa) a použití správného tenouči pro sek přes kesa

Přednáška 9:
V Roppon-me (morotecuki), cvičení tenouči pro sek a tasení (nukiuči), morotecuki (bod oběma rukama), a jak se pohybovat proti třem protivníkům vepředu a vzadu

Přednáška 10:
V Nanahon-me (sanpogiri), jak bojovat proti třem protivníkům vepředu, napravo a nalevo a jak zasahovat v různé maai

Přednáška 11:
V Hačihon-me (ganmen-ate), cvičení tenouči pro katatecuki (bodnutí jednou rukou) a jak zasáhnout dva protivníky vpředu a vzadu

Přednáška 12:
Zkoumání kamae neboli postojů. V Kjúhon-me (soetecuki), jak bojovat proti protivníkovi v čikama (blízká vzdálenost), také tenouči a pohyby těla pro tasení a sek s použitím hikigiri (tažný řez)

Přednáška 13:
Zkoumání keikó (cvičení). V Džúppon-me (šihogiri), cvičení zasahování s různou maai a pohyby těla protivníků ve všech čtyřech směrech

Přednáška 14:
Zkoumání šiaj (soutěže). Opakování Ippon-me až Džúppon-me.

Přednáška 15:
První půlroční praktický test.

Druhá polovina roku
Přednáška 16:
Vysvětlení mechanismu správného nukicuke (VTR). Kata 1 a 2

Přednáška 17:
Vysvětlení mechanismu správného nukiuči (VTR). Kata 6, 7 a 9

Přednáška 18:
Vysvětlení mechanismu správného kiricuke (VTR). Kata 1, 5 a 6

Přednáška 19:
Vysvětlení mechanismu správného čiburi (VTR). Kata 1, 4, 5, 9 a 10

Přednáška 20:
Porozumění důležitosti maai a zanšin (VTR). Kata 1, 3, 7, and 9

Přednáška 21:
Důležitost mechanismu tenouči a pohybu těla pro techniky bodnutí (VTR). Kata 4, 6, 8, 9 a 10

Přednáška 22:
Boj jeden na jednoho. Kata 1, 2, 3, 5 a 9

Přednáška 23:
Zasahování více než jednoho protivníka, psychický stav a pohyb těla když tvůj prostor je postupně narušován a jsi pod nátlakem. Kata 4, 6 a 8

Přednáška 24:
Stav když vyučuješ. Kata 7 a 10

Přednáška 25:
Porozumění a uskutečnění ki-ken-tai-iči (mysl, meč a tělo jako jeden celek). Kata 1, 3 a 4

Přednáška 26:
Důstojnost v chování 1: Porozumění a studium kigurai (hrdost) a kacudžinken (meč dávající život). Kata 1 a 10

Přednáška 27:
Důstojnost v chování 2: Etiketa obchodního telefonického hovoru a jak hovořit při telefonování. Kata 1 a 7

Přednáška 28:
Vysvětlení cností pomocí iaidó. Kata 1 a 5

Přednáška 29:
Obecné pochopení iaidó a význam moderního iaidó. Opakování kata 1 až 10

Přednáška 30:
Druhý pololetní praktický test
—————

Ještě zde uvedu český překlad slovníčku použitých japonských výrazů, který je součástí anglického článku:
1, Imaginární protivník (kasóteki) – Protivník, který je představou v mysli studenta. Předpokládá se, že protivníci mají stejnou výšku a stavbu těla jako cvičící a také se pohybuje způsobem předepsaným pro techniku, která je cvičena.
2, Tenouči – Držení umožnující ovládat meč uvolněně.
3, Hasudži – Dráha řezu čepele.
4, Mecuke – Způsob, jak se dívat na tvého protivníka.
5, Maai – Bojová vzdálenost mezi tebou a tvým protivníkem.
6, Zanšin – Stav psychické a fyzické ostražitosti.
7, Nukicuke – Když meč je poprvé vytasen z pochvy jako dovednost. Toto je pokládáno za srdce iai.
8, Džóhakjú – Tato fráze popisuje měnící se rychlost čepele. Na začátku by meč měl být tasen pomalu (džó) a pak vystupňovat rychlost uprostřed, (ha) znamená přelomit. Na konci tasení, když špička meče je vypuštěna z pochvy (sajabanare), to by mělo být nejrychlejší (kjú).
9, Sajabanare – Okamžik, když meč je vypuštěn z pochvy.
10, Monouči – Oblast řezání meče, prvních 10 do 20cm čepele.

Co znamená zkratka (VTR), která je v textu použita se mi nepovedlo přesně dopátrat. Snad odkaz, že se jedná o specializovaný výraz, který je pak ve slovníku objasněn.

Kdyby někdo měl zájem o původní anglický článek, tak ať mi napíše email. Mohu jej naskenovaný emailem poslat.

Bříza

Comments are closed.