První cvičení v roce 2018

Akce, iaidó, korjú, Muso šinden rjú, ZNKR Seitei iai Komentáře nejsou povoleny

7.1.2018 v neděli dopoledne jsme se sešli k lehce slavnostnímu prvnímu společnému cvičení v roce 2018.

Před 10.hodinou dopoledne se nás sešlo celkem sedm v tělocvičně Sokola Boršov. Tři iaidisté z Buďějc, ostatní přespolní – Český Krumlov, Chlum u Třeboně, Praha/Hluboká nad Vltavou a Trocnov. Všichni jsou členy Kokki dódžó. Několik dalších členů z rodinných či jiných důvodů nedorazilo.

Převlekli jsme se do iaidógi, umístili jsme kaligrafie a květiny na čestné místo a též vytřeli podlahu. Tím se z tělocvičny, kde na sťěně visí sokolské motto „Tužme se“, stalo naše iaidó dódžó. Společně jsme provedli reihó, rozcvičili se sami. Pro nadcházející hodinové volné cvičení iaidó waza jsme od Vládi obdrželi instrukci, že dnes nemáme při cvičení hodnotit své provedení waza, ale nechat naše myšlení spojit se s mečem a intezivně cvičit.

Každý cvičil waza ze ZNKR Seitei iai nebo Musó šinden rjú, která znal. Po volném cvičení na úplný závěr následovalo enbu, kdy každý z nás před ostatními zacvičil jedno waza dle svého výběru. Tím skončila část cvičení iaidó. Stihlo se ještě pořízení tradičního památečného fota všech účastníků. Popřáli jsme si do roku 2018 vše dobré a během převlíkání probrali účast na nastávajících akcích iaidó v ČR a blízkém okolí. Dódžó jsme opět přeměnili na tělocvičnu, čtvrt hodiny před polednem jsme ji opustili a vydali se domů. Nový cvičební rok byl zahájen.

Za členy Kokki dódžó přeji všem, kdo čte tento text, aby rok 2018 vás provázela osobní spokojenost a drželo se vás pevné zdraví.

Briza

Společná fotka zúčastněných

Článek od učitele iaidó Eura Kazunori – zkušenost zenové meditace

iaidó, Japonsko, korjú Komentáře nejsou povoleny

V časopise Kendo World (výtisk 3.1) je publikován jeden zajímavý článek v angličtině od pana učitele Eura Kazunori ( 8.dan ZNKR iaidó hanši, korjú Musó šinden, prezident Hačiódži iaidó asociace v Tokiu ). V roce 1997, tři roky potom, co složil zkoušku na 8.dan iaidó, tak prožil první zkušenost ze ZENem a zenovou meditací zazen (konkrétně zenovým cvičením  šikantaza  只管 打 座 ( „jen správně sedět“)  -  soustředění se v myšlení na správnou pozici sezení a dýchání bez jakýchkoliv dalších cílů, dělat jen toto ). Svou zkušenost popsal očima někoho, kdo dlouhá léta cvičí iaidó a v něm dosáhl mistrovství.

Pokusím se obsah velmi stručně převyprávět.

Pan učitel Eura Kazunori se rozhodl v chrámu účastnit třídenního tréninku zenové meditace. Pozice zazenu mu způsobovala bolest, proud myšlenek a tužeb, které ho odváděli od soustředění se a pozornosti na správnou pozici sezení a dechu. Soustředěním se na dlouhé břišní dýchání metodou počítání dechů místo na bolest ze sezení zjistil, že intenzivněji vnímá okolí a jeho myšlení se stává méně sobecké.

Když pan učitel Eura Kazunori vyučuje iaidó, tak rád nenápadně nechává cvičící trénovat a uskutečňovat stav mušin (prázdná mysl -  šin není myšlení, ale srdce a do angličtiny už se překládá jenom jako mind, i když pro Japonce zahrnuje obojí: mysl (myšlenky) i srdce (emoce)), kdy člověk lépe reaguje na podněty a nenechá se vykolejit. Cvičení zazenu podobně jako rozvíjení schopnosti soustředění a navozování stavu mušin v iaidó může dospět do pobývání ve stavu samádhi (stav nedualistického vědomí – vědomí, kdy je vlastní já rozpuštěno, tudíž nic neanalyzuje, neporovnává, nehodnotí a okolní dění je vnímáno tak, jaké je ve skutečnosti – nefiltrované či nepřeložené naším analytickým myšlením, bez poznamenáním zkušeností z minulosti ani představou budoucnosti, neboli jednoduché vnímání okolního dění tak, jak se uskutečňuje tady a teď, což bývá označováno jako dokonalý stav).

Cvičením je možno zvyšovat schopnost vstupovat do stavu samádhi. Zatímco ten, kdo necvičí, tak při stejných situacích v životě má větší potíže, jelikož se snadno rozptýlí a v důsledku toho ztrácí své soustředění a zaměření na to, co právě dělá. Cvičením iaidó i prostým sezením v zazenu soustřeďujeme/umisťujeme dech do tandenu pomocí dlouhého břišního dýchání. Ve výsledku to má na psychiku za následek, že je možné se plně věnovat aktuální činnosti bez vedlejších či zavádějících myšlenek a tím citlivěji vnímáme a reagujeme na podněty kolem sebe. Meditace způsobuje změnu vědomí. Na rozdíl od spánku je vědomí aktivní. Obecně bychom neměli si na cokoli zvykat, místo toho udržovat mozkovou aktivitu aktivní a čerstvou/pozornou (jako by jsme tu či onu věc dělali poprvé s plnou pozorností). To v mnoha ohledech usnadnilo jeho chápání iaidó. Tuto zkušenost odráží nápis 脚下照顧 Kjakka-šōkō ( doslova „dívej se pod nohy“ nebo „pozor kam šlapeš“, přeneseně asi nejlíp: Soustřeď se sám na sebe), který pan učitel Eura Kazunori viděl při vstupu do kláštera cestou na cvičení zazenu.

Zenovou zkušenost s plným prožíváním přítomnosti „tady a teď“ popisuje ve vztahu s cvičením technik iaidó proti kasótekimu (stínový protivník představou námi vytvořený při cvičení technik). Když čelíme protivníkovi a tneme jej s kikentaiiči ( energietělomeč se spojí v jeden celek – sjednotí se ), tak myšlení nekolísá – ztělesňuje fudóšin (nehybná mysl).

Závěrem zmiňuje, že je to vše snadné říct, ale nesmírně těžké to skutečně udělat. Pokládá otázku, zda i filozofie iaidó ztělesňuje výraz Kjakka-šōkō, což by v iaidó mohlo znamenat si uvědomit, co se kolem děje a jako lidská bytost neztratit soustředění na vlastní cestu. Tím, že při cvičení zazenu zakusil bolest a zoufalství, jak je těžké zůstat soustředěný, tak objevil pro sebe nový druh vědomí. Věří, že dostane další šanci se ZENem.

Původní anglický článek jsem také našel volně přístupný na webu a je možné jej stáhnout na odkazu níže. Původní článek je jistě daleko srozumitelnější než mé laické převyprávění. Pro hlubší porozumění, čerpejte prosím z něho:
http://aishinkai.com/uploads/zen-meditation-experience1.pdf

Briza

Studium ZNKR Seitei iaidó

iaidó, ZNKR Seitei iai Komentáře nejsou povoleny

Před časem jsem narazil na článek pana Kanedy Kazuhisa z časopisu Kendo World ( číslo 3.3 2006) s názvem Iaidó jako univerzitní předmět. Učitel Kaneda (nyní 8.dan, vyhrál 7krát Mistrovství Japonska) učil a možná stále učí iaidó na IBU (Mezinárodní Budó Univerzita) v Japonsku. Pro účastníky 4.ročníků vedl roční kurz iaidó, který obsahuje 30 lekcí/tréninků. Účastníci jsou ve větší míře studenti posledního ročníku se zaměřením na kendó, ale i několik málo zájemců z řad aikidó, naginaty, karate – celkem všech bývá kolem 35 ročně.

Pan Kaneda během prvního půlroku probírá historii a filozofii, iaidó etiketu, přístup k tréninku a cvičení techniky – jak správně držet meč, důležitost správné techniky, tenouči, hasudži, mecuke, maai, zanšin a používá k tomu systém ZNKR Seitei iaidó. V druhé polovině roku se zaměřuje na nukicuke a důležité koncepty džóhakjú, sajabanare a správné tenouči k vysvětlení mechanismu efektivního použití síly k řezání oblastí meče monouči. Pak porozumění důležitosti maai a zanšin s imaginárním protivníkem (kasóteki) a získat hlubší porozumění filozofie iaidó a na konci být schopen provést všechny kata plynule od začátku do konce.
Proč o tom všem píšu? V původním článku je uvedena osnova a cíle těchto lekcí. Čtenář mající zkušenosti se ZNKR Seitei iaidó jistě najde zajímavosti pro své studium tohoto systému. Mýma očima je tam spoustu zajímavých skutečností, které poodhalují souvislosti a jemné odlišnosti technik v kontextu situace v kata a též částečně i jejich přesah mimo cvičení v dódžó. Osnova pochází z roku 1999, kdy byl tento článek původně napsán pro Kendo Nippon a kdy ZNKR Seitei iaidó obsahovalo ještě 10 kata místo dnešních 12.

Zde je osnova v mém českém překladu z anglického překladu z časopisu Kendo World.

—————
Učební a tréninkový plán

Požadavky: keikógi nebo kendógi, hakama, obi, jmenovku (pozn. meče (mogitó) si mohou půjčit, k dispozici je jich 35 různých velikostí)

První polovina roku
Přednáška 1: O iaidó obecně
Historie, etiketa a metody sekání katanou

Přednáška 2: Nukicuke
Prostřednictvím Ippon-me (mae), obecné vysvětlení základů a jak zasáhnout protivníka před sebou

Přednáška 3: Kiricuke
Prostřednictvím Ippon-me, učení se nukicuke, kiricuke a základní iai postoj (iaigoši)

Přednáška 4: Čiburi
Prostřednictvím Nihon-me (uširo), cvičení psychického stavu a pohybu těla k zasáhnutí protivníka za zády

Přednáška 5: Zanšin
Prostřednictvím Nihon-me, vysvětlení důležitosti sajabiki

Přednáška 6: Nukiuči
V Sanbon-me (ukenagaši) cvičení správného tenouči k odchýlení útoku, pohyb těla, maai, kjó/džicu (slabost/síla) a řez šikmo dolů (kesa-giri)

Přednáška 7:
V Johon-me (cuka-ate), cvičení psychického stavu k zasažení protivníka vpředu a vzadu a technika udeření mečem obouruč

Přednáška 8:
V Gohon-me (kesagiri), cvičení kiriage (řez zespoda nahoru) použitím gjaku-kesa sek (obrácené kesa) a použití správného tenouči pro sek přes kesa

Přednáška 9:
V Roppon-me (morotecuki), cvičení tenouči pro sek a tasení (nukiuči), morotecuki (bod oběma rukama), a jak se pohybovat proti třem protivníkům vepředu a vzadu

Přednáška 10:
V Nanahon-me (sanpogiri), jak bojovat proti třem protivníkům vepředu, napravo a nalevo a jak zasahovat v různé maai

Přednáška 11:
V Hačihon-me (ganmen-ate), cvičení tenouči pro katatecuki (bodnutí jednou rukou) a jak zasáhnout dva protivníky vpředu a vzadu

Přednáška 12:
Zkoumání kamae neboli postojů. V Kjúhon-me (soetecuki), jak bojovat proti protivníkovi v čikama (blízká vzdálenost), také tenouči a pohyby těla pro tasení a sek s použitím hikigiri (tažný řez)

Přednáška 13:
Zkoumání keikó (cvičení). V Džúppon-me (šihogiri), cvičení zasahování s různou maai a pohyby těla protivníků ve všech čtyřech směrech

Přednáška 14:
Zkoumání šiaj (soutěže). Opakování Ippon-me až Džúppon-me.

Přednáška 15:
První půlroční praktický test.

Druhá polovina roku
Přednáška 16:
Vysvětlení mechanismu správného nukicuke (VTR). Kata 1 a 2

Přednáška 17:
Vysvětlení mechanismu správného nukiuči (VTR). Kata 6, 7 a 9

Přednáška 18:
Vysvětlení mechanismu správného kiricuke (VTR). Kata 1, 5 a 6

Přednáška 19:
Vysvětlení mechanismu správného čiburi (VTR). Kata 1, 4, 5, 9 a 10

Přednáška 20:
Porozumění důležitosti maai a zanšin (VTR). Kata 1, 3, 7, and 9

Přednáška 21:
Důležitost mechanismu tenouči a pohybu těla pro techniky bodnutí (VTR). Kata 4, 6, 8, 9 a 10

Přednáška 22:
Boj jeden na jednoho. Kata 1, 2, 3, 5 a 9

Přednáška 23:
Zasahování více než jednoho protivníka, psychický stav a pohyb těla když tvůj prostor je postupně narušován a jsi pod nátlakem. Kata 4, 6 a 8

Přednáška 24:
Stav když vyučuješ. Kata 7 a 10

Přednáška 25:
Porozumění a uskutečnění ki-ken-tai-iči (mysl, meč a tělo jako jeden celek). Kata 1, 3 a 4

Přednáška 26:
Důstojnost v chování 1: Porozumění a studium kigurai (hrdost) a kacudžinken (meč dávající život). Kata 1 a 10

Přednáška 27:
Důstojnost v chování 2: Etiketa obchodního telefonického hovoru a jak hovořit při telefonování. Kata 1 a 7

Přednáška 28:
Vysvětlení cností pomocí iaidó. Kata 1 a 5

Přednáška 29:
Obecné pochopení iaidó a význam moderního iaidó. Opakování kata 1 až 10

Přednáška 30:
Druhý pololetní praktický test
—————

Ještě zde uvedu český překlad slovníčku použitých japonských výrazů, který je součástí anglického článku:
1, Imaginární protivník (kasóteki) – Protivník, který je představou v mysli studenta. Předpokládá se, že protivníci mají stejnou výšku a stavbu těla jako cvičící a také se pohybuje způsobem předepsaným pro techniku, která je cvičena.
2, Tenouči – Držení umožnující ovládat meč uvolněně.
3, Hasudži – Dráha řezu čepele.
4, Mecuke – Způsob, jak se dívat na tvého protivníka.
5, Maai – Bojová vzdálenost mezi tebou a tvým protivníkem.
6, Zanšin – Stav psychické a fyzické ostražitosti.
7, Nukicuke – Když meč je poprvé vytasen z pochvy jako dovednost. Toto je pokládáno za srdce iai.
8, Džóhakjú – Tato fráze popisuje měnící se rychlost čepele. Na začátku by meč měl být tasen pomalu (džó) a pak vystupňovat rychlost uprostřed, (ha) znamená přelomit. Na konci tasení, když špička meče je vypuštěna z pochvy (sajabanare), to by mělo být nejrychlejší (kjú).
9, Sajabanare – Okamžik, když meč je vypuštěn z pochvy.
10, Monouči – Oblast řezání meče, prvních 10 do 20cm čepele.

Co znamená zkratka (VTR), která je v textu použita se mi nepovedlo přesně dopátrat. Snad odkaz, že se jedná o specializovaný výraz, který je pak ve slovníku objasněn.

Kdyby někdo měl zájem o původní anglický článek, tak ať mi napíše email. Mohu jej naskenovaný emailem poslat.

Bříza

Seminář iaidó ve Zlíně v lednu 2018

Akce, iaidó, ZNKR Seitei iai Komentáře nejsou povoleny

Dobrý den,

TENŠIN DÓDŽÓ – KOKKI DÓDŽÓ – ČESKÁ FEDERACE KENDÓ zvou srdečně na seminář
iaidó, který povede Vladimír Hyndrák, 5. dan.

Cvičení se uskuteční ve dnech 13. – 14. 1. 2018 ve Zlíně.

Místo konání:
tělocvična střední zdravotnické školy ve Zlíně – Bartošova čtvrť,
ulice Broučkova

Časy cvičení:
sobota 9.30 – 12.00 a 14.30 – 17.00
neděle 9.30 – 12.00

Cena semináře:
700,- Kč (jen sobota 450,- Kč)

Seminář je vhodný i pro začátečníky.
Nocleh možný v Tenšin dódžó ul. Jateční 523 ve vlastním spacáku (70,- Kč/os.
a noc).

Přihlášky a dotazy posílejte na info@tenshin.cz.
Uzávěrka přihlášek 8. 1. 2018.

V sobotu 16. 12. 2017 navíc pořádáme cvičení základů iaidó v našem dódžó.
Napište si o informace.

S pozdravem
Patrik Orth
Tenšin dódžó
http://tenshin.cz/
https://www.facebook.com/tensindodzo/

EIC 2017 Turín, Itálie

Akce, Galerie, iaidó, ZNKR Seitei iai Komentáře nejsou povoleny

Letošní mistrovství Evropy iaido se konalo v Italském městě Turín, ležící nedaleko Alp. Za Českou republiku byla vybrána reprezentace ve složení, MUDAN- Petr Špalek, SHODAN – Mája Sluková, Petr Stejskal, NIDAN – Jiří Kloz, Jan Hora, SANDAN – Václav Máša, YONDAN – Pavla Štěpánová, Jan Vebersik.

Samotnému turnaji předcházel jednodenní seminář, který byl zaměřen na důležité body v jednotlivých technikách Seitei iai. Seminář byl pod vedením Japonské delegace, ta bylo složena z pánů Teruo Mitani 8.dan Hanshi, Junichi Kusama 8.dan Hanshi a Masato Nakamura 8.dan Hanshi. Při semináři byly body ukázány všem přítomným. Pan Nakamura sensei prováděl techniky a pan Kusama sensei je doplnil o komentář a upozorňoval na to, co je důležité v každé technice.

Naše skupina 2.-3danů se přemístila do druhé tělocvičny pod vedením Kusama senseie a probíhalo cvičení všech waza Seitei iai. Tento rok byl oproti jiným o mnoho početnější co se týče lidí. Jednotlivé delegace jezdí v mnohem větším počtu než dříve. Promítá se to v nedostatku místa. Byli jsme rozděleni do dalších šesti skupin. Velmi dlouho se čekalo na cvičení, ale buď jste čekali, nebo se učili z toho co vidíte. Musím se přiznat, že po návštěvě Harada senseie v Českých Budějovicích a následně mé v Yamagatě vidím vše trochu jinak. Překvapilo mě, jak moc se mi změnilo načasování a chápání technik oproti předchozím letům. Byl jsem rád, že se nemusím nikam hnát, cítil jsem se svobodně ve svém projevu waza a z toho mám velkou radost.

V sobotu byla soutěž jednotlivců. Při úvodním ceremoniálu patřila chvíle ticha vzpomínce na Jean-Pierre Raick senseie, který zemřel 11.10.2017. Po ceremoniálu bylo popřáno všem mnoho štěstí a ještě zbylo pár minut na rozcvičení. Celá výprava je dobře naladěná a tak akorát nervózní. Všichni si vedou skvěle a celá výprava postupuje z poolu. Všichni máme radost a považujeme to za obrovský úspěch. V K.O. soubojích bohužel prohráváme skoro všichni v prvním kole. Co nás opět těší, že pět zápasů skončilo dva jedna. Jediná Pája Štěpánová postoupila do dalšího zápasu, kde podlehla opět dva jedna. Velkým potěšením bylo na konci dne získání dvou ocenění BFS pro Páju Štěpánovou a Máju Slukovou.

Nedělní soutěž týmů pro nás probíhalo celkem stejně o fous, jako sobotní zápasy jednotlivců. Zde jsme bohužel nepostoupili ze skupiny, kde nás udolal tým z Velké Británie a Polska.

Závěrem celé akce proběhli zkoušky. Z České výpravy se účastnil Petr Špalek, který složil 1.Dan a Jirka Kloz, který složil 3.Dan. Oběma velmi gratuluji.

Osobní pocity z celé akce jsou velmi pozitivní. Snažil jsem se ukázat, co jsem se naučil a občas jsem i nějakého rozhodčího svým podáním iai přesvědčil. Celková kvalita všech závodníků je velmi vysoká a byla radost se účastnit a pozorovat jednotlivé souboje ve všech kategoriích.  Děkuji i celé České výpravě za skvělou náladu a vzájemnou podporu po celou akci.

Vašek Máša